GIỚI THIỆU KEO DÁN NHỰA ĐA NĂNG SEAGLUE

VIDEO HƯỚNG DẪN CÁC DÁN BÌNH NƯỚC NHỰA CỨNG BỊ NỨT, LỦNG

1.VIDEO 1: Hướng dẫn cách dán bình nước với 3 trường hợp: bình nứt, thủng lỗ và bị vỡ. Phần Cuối video mình cho nước vào bình kiểm tra chất lượng keo dán.

2. VIDEO 2:

3. VIDEO 3:

4. VIDEO 4:

Hotline: 0979 801 344